Skoči do osrednje vsebine

Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Cveto Uršič

Cveto Uršič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in magister sociologije.

 Od januarja 2018 do marca 2019 je bil zaposlen na Slovenski karitas kot generalni tajnik, s čimer je nadgradil trinajstletno delo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na mestu generalnega direktorja direktorata za invalide (2005–2010 in krajši čas leta 2013) oziroma sekretarja na tem direktoratu ter sedemnajstletno delo na mestu direktorja enega izmed nosilnih programov Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča.

 V letih od 2008 do 2010 je bil izvoljen v prvi dvanajstčlanski Odbor Združenih narodov (OZN) za pravice invalidov. Bil je tudi član različnih odborov v Svetu Evrope in Evropski uniji. Vodil je oziroma bil član različnih delovnih skupin, ki so pripravljale ključne predpise s področja invalidskega varstva. Pri svojem strokovnem in raziskovalnem delu je zadnjih trideset let dejaven predvsem na področju uveljavljanja človekovih pravic invalidov in urejanja sistema socialne varnosti. V bibliografiji raziskovalcev ima več kot 250 bibliografskih enot. Bil je nosilec in sodelavec številnih raziskav na tem področju. Članke je objavljal v priznanih domačih in tujih strokovnih revijah, je (so)avtor oziroma urednik več kot 45 samostojnih publikacij in še bi lahko naštevali.

 Dejaven je tudi v strokovnih združenjih, invalidskih ter humanitarnih organizacijah doma in v tujini.

 V Novi Sloveniji je vrsto let vodil strokovni odbor za delo, družino in socialne zadeve, bil je tudi član strateškega sveta.

 Z ženo in tremi otroki živi v Radovljici.