GOV.SI

Vrhovno državno tožilstvo

Vrhovno državno tožilstvo nadzira in usklajuje delovanje enajstih okrožnih državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva, ki obravnava najzahtevnejša kazniva dejanja.

Skupaj tvorijo sistem državnega tožilstva v Republiki Sloveniji, v katerem državni tožilci v okviru svoje temeljne funkcije vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe opravljajo vsa procesna dejanja upravičenega tožilca, usmerjajo policijo in druge pristojne organe, uporabljajo odloženi pregon in poravnavanje ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.

Vrhovno državno tožilstvo ima generalnega direktorja, ki ga imenuje in razrešuje minister za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca.

V Republiki Sloveniji poznamo državne tožilce štirih stopenj: okrajne državne tožilce, okrožne državne tožilce, višje državne tožilce in vrhovne državne tožilce. Funkcija državnega tožilca je trajna.