Skoči do osrednje vsebine

Javna predstavitev mnenj o gimnazijskem izobraževanju

do
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 (NPVI) vabi na javno predstavitev mnenj o gimnazijskem izobraževanju v Sloveniji.

Javna predstavitev bo v ponedeljek, 18. decembra 2023, s pričetkom ob 13.00 uri, v prostorih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, predavalnica 212, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Na dogodku bomo med drugimi naslovili naslednje teme:

  • prehod iz osnovne šole v gimnazijo in merila v primeru omejitve vpisa
  • struktura gimnazijskih programov: splošne in strokovne gimnazije
  • gimnazija in splošna izobrazba
  • izbirnost v gimnazijskem programu (nerazporejene ure, ravni zahtevnosti)
  • splošna matura (ravni zahtevnosti, interni del, izvedba mature)
  • odnos med splošno in poklicno maturo (peti predmet).

Namen posveta je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o gimnazijskem izobraževanju ter ugotoviti, kako bodo predlogi naslovljeni v okviru nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033.

Vabimo vas, da se nam pridružite in strnjeno (v časovnem obsegu do 7 minut) predstavite svoja strokovna razmišljanja in predloge usmeritev o gimnazijskem izobraževanju. Svoja razmišljanja lahko posredujete tudi v pisni obliki. Zaradi organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da svoje aktivno sodelovanje potrdite čimprej, najkasneje do 15. decembra 2023, na elektronski naslov sebastijan.magdic@gov.si.

Javno predstavitev boste lahko spremljali tudi preko Zoom povezave:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/91766000813

Več informacij o delu skupine najdete na spodnji povezavi.

  • Izboljšanje slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja je naša skupna zaveza, za katero je potreben strokovni, družbeni in politični konsenz. Gre za dolgotrajen proces, ki terja domišljene sistemske rešitve. Zato smo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje imenovali delovne skupine strokovnjakov, ki bodo v sodelovanju z javnostmi pripravili analizo obstoječega stanja in predloge za izboljšave.