Skoči do osrednje vsebine

4. posvet Platforme znanja: »Reforma sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih institucij«

do
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana
Velika dvorana
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13. decembra 2022 ob 10.00 organizira posvet na temo prenove ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih institucij. Dogodek poteka v okviru pobude Platforma znanja.

V torek, 13. decembra 2022, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) organiziralo nacionalni posvet na temo prenove sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih institucij. Na ravni EU je bil julija letos objavljen Dogovor o prenovi ocenjevanja na področju raziskav (angleško Agreement on Reforming Research Assessment) in na tej osnovi bo z decembrom vzpostavljena Koalicija za napredek ocenjevanja na področju raziskav (angleško Coalition for Advancing Research Assessment - CoARA).

Nacionalni dogodek, ki bo potekal v Veliki dvorani ministrstva na Masarykovi 16 v Ljubljani, bo razdeljen na dve panelni razpravi z udeleženci. Prva bo posvečena razpravi o procesu prenove na ravni EU, druga pa prioritetam prenove na nacionalni ravni. Z dogodkom želimo na ministrstvu spodbuditi razpravo med nacionalnimi deležniki in odločevalci za prepoznanje glavnih ovir za prenovo na EU in nacionalni ravni ter hkrati možnih rešitev, zato bo zasnovan tako, da se konča s konkretnimi ugotovitvami in priporočili.

Dogodek je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, predstavnicam in predstavnikom raziskovalnih organizacij in visokošolskih ustanov, ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje in usklajevanje ukrepov na področjih znanstvene in visokošolske politike na nacionalni in ravni EU.

Osnutek dnevnega reda

10.00 Uvod v dogodek

10.15 Panelna razprava z udeleženci – proces prenove ocenjevanja na ravni EU

11.35 Kratek odmor

11.50 Panelna razprava z udeleženci – prioritete prenove ocenjevanja v nacionalnem okolju

13.20 Povzetek ugotovitev in zaključek dogodka

13.30 Pogostitev in mreženje

Posvet bo potekal v okviru pobude »Platforma znanja«, s katero želimo na ministrstvu vzpostaviti trajnejši okvir za redno sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo z raziskovalkami in raziskovalci, raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi ustanovami, preko katere bi krepili so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, učinkovito spodbujali sinergije med področjema in skupaj gradili družbo znanja.