Skoči do osrednje vsebine

Konferenca o novem evropskem raziskovalnem prostoru (ERA)

(1) preko spletne strani www.era-si.eu
(2) v živo v Kongresnem centru Brdo
Vabimo vas, da se udeležite enega od vodilnih dogodkov našega predsedstva Svetu EU na področju raziskav in inovacij, konference "Novi evropski raziskovalni prostor - k odgovorni družbi tretjega tisočletja, ki temelji na znanju",

Konferenca se bo osredotočila na preoblikovanje političnega okvira evropskega raziskovalnega prostora (ERA), naznanila prihodnje politične pobude Evropske komisije ter krepila vključevanje držav članic in držav, povezanih z Obzorjem Evropa, pri oblikovanju R&I politik. Konferenca bo tudi prispevala k enemu glavnih ciljev nove ERA, to je "izgradnja skupnosti" ERA deležnikov. Udeleženci bodo povabljeni, da izrazijo stališča o izvajanju programa politik ERA ob upoštevanju Pakta za raziskave in inovacije v Evropi ter vseh vidikov upravljanja ERA.Konferenca se bo osredotočila na preoblikovanje političnega okvira evropskega raziskovalnega prostora (ERA), naznanila prihodnje politične pobude Evropske komisije ter krepila vključevanje držav članic in držav, povezanih z Obzorjem Evropa, pri oblikovanju R&I politik.

Konferenca bo tudi prispevala k enemu glavnih ciljev nove ERA, to je "izgradnja skupnosti" ERA deležnikov. Udeleženci bodo povabljeni, da izrazijo stališča o izvajanju programa politik ERA ob upoštevanju Pakta za raziskave in inovacije v Evropi ter vseh vidikov upravljanja ERA.


Prvi dan se začenja z ministrskim panelom in nadaljuje z deležniškim panelom, v katerem bodo svoje mnenje o novi ERA delili zelo različni deležniki. Krovne raziskovalne organizacije, predstavnici Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Drugi dan pa bo deležniško obarvan kjer bomo na 4 vzporednih delavnicah iskali odgovore na to, kako najbolje izvajati nove pobude Evropske komisije. Osredotočili smo se na 4 stebre: ERA za raziskovalne infrastrukture, ERA za razsikovalne kariere, ERA za odprto znanost in ERA za gospodarstvo.

Prijave se preko spletne strani odprejo predvidoma 4. oktobra 2021.