Skoči do osrednje vsebine

15. junija 2021 bo tretja seja Zdravstvenega sveta

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
Dnevni red seje:

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 2/2021 seje Zdravstvenega sveta
3. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog
4. Strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji
5. Razno.