Skoči do osrednje vsebine

18. maja 2021 bo druga seja Zdravstvenega sveta

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
Dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
2. Potrditev ugotovitvenega zapisnika 1/2021 dopisne seje ZS.
3. Pregled realizacije sklepov Zapisnika 1/2021 seje.
4. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog.
5. Pobuda za ustanovitev Agencije za nujno medicinsko pomoč, dopis ZD Kranj.
6. Razno.