Skoči do osrednje vsebine

20. aprila 2021 bo prva seja novega Zdravstvenega sveta

Prva seja Zdravstvenega sveta v novi sestavi bo potekala na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana in preko avdio-video konference (AVK).

Dnevni red:

1. Pozdrav doc. dr. Aleša Rozmana, predsednika Zdravstvenega sveta (ZS) in predstavitev članov ZS.
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
3. Predstavitev pristojnosti in nalog ZS ter načina dela in potrditev Poslovnika o delu Zdravstvenega sveta.
4. Izvolitev namestnika predsednika ZS.
5. Imenovanje Komisije za ocenjevanje vlog.
6. Poročilo o zadevah v obravnavi ZS.
7. Poročilo Komisije za strokovna napredovanja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik.
8. Razno.