Skoči do osrednje vsebine

2. septembra 2020 bo prva seja novega Zdravstvenega sveta

Prva seja Zdravstvenega sveta v novi sestavi bo 2. 9. 2020, ob 15. uri, na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Dnevni red:

  • Pozdrav doc. dr. Aleša Rozmana, predsednika Zdravstvenega sveta (ZS) in predstavitev članov ZS.
  • Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
  • Predstavitev pristojnosti in nalog ZS ter načina dela in potrditev Poslovnika o delu Zdravstvenega sveta.
  • Izvolitev namestnika predsednika ZS.
  • Poročilo o primopredaji poslov ZS.
  • Imenovanje Komisije za ocenjevanje vlog.
  • Poročilo Komisije za strokovna napredovanja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik.
  • Predlog kandidata za imenovanje v komisijo za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.
  • Razno.