Skoči do osrednje vsebine

Presoja vplivov na kulturno dediščino - vabilo na izobraževanje

Ministrstvo za kulturo, velika sejna soba
Ministrstvo za kulturo vabi na izobraževanje o presoji vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov, ki bo 7.11.2019 ob 9.00 uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Ob izhodišču, da je kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo pomembna socialna, gospodarska, vzgojna in identifikacijska priložnost, je treba vplive planov in projektov na kulturno dediščino podrobno proučiti, ovrednotiti, z ustreznim načrtovanjem iskati najboljše možne rešitve, se negativnim vplivom v celoti izogniti ali jih vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Kljub dolgoletni zakonski obvezi ter praksi izvajanja (celovitih) presoj vplivov na kulturno dediščino je obravnava kulturne dediščine še vedno mestoma nedorečena in žal pogosto obrobna, zato so bila na podlagi dobre prakse in po vzoru navodil in smernic za presojo vplivov na kulturno dediščino tujih držav pripravljena Izhodišča in Priročnik, katerih vsebina bo na izobraževanju predstavljena.

S tem se Slovenija pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki (strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov na kulturno dediščino prepoznavajo kot pomemben instrument varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter aktivno gradijo dobro prakso (Evropska komisija, Svet Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).

Vabimo strokovnjake za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, zaposlene na občinah, izdelovalce okoljskih poročil, pripravljavce in izdelovalce planov ter druge deležnike, vključene v pripravo, presojo in sprejetje planov, da se seznanijo s ključnimi izhodišči varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine z vidika presojanja vplivov na okolje. Vabimo vas, da obvestilo pošljete vašim zaposlenim/članom/sodelavcem/mreži uporabnikov in ga objavite na vaših spletnih straneh.

Program izobraževanja:

9.00      pozdravni nagovor

  1. del: Izhodišča

9.10      Maja Jeglič - Opredelitev varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine

9.30      dr. Aleš Mlakar - Izhodišča strateške presoje vplivov na kulturno dediščino

10.10    dr. Aleš Mlakar - Kako uporabljati Priročnik

10.20    Maja Jeglič - Odločanje o uvedbi postopka CPVO in vsebinjenje

10.30    razprava

11.00    Odmor

  1. del: Priročnik

11.30    dr. Aleš Mlakar - Priprava okoljskega poročila

12.00    Marjeta Jug - Omilitveni ukrepi in optimizacija plana

12.10    Marjeta Jug - Presoja vplivov v okviru občinskega prostorskega načrtovanja

12.20    dr. Aleš Mlakar - Presoja vplivov v okviru državnega prostorskega načrtovanja

12.30    Helena Štih - Presoja vplivov na arheološko dediščino in arheološke ostaline

12.40    Barbara Mlakar - Sodelovanje služb varstva kulturne dediščine in usposobljenost udeležencev procesa priprave in presoje planov

12.50    razprava

Na izobraževanje se lahko prijavite do 4.11.2019 preko prijavnega obrazca.

Izobraževanje je brezplačno in akreditirano pri ZAPS s 3 kreditnimi točkami (sklop A).

 

Vljudno vabljeni!

 

Iskalnik