GOV.SI

1. seja Sveta za zaščito živali

MKGP, Dunajska 22 (sejna soba 533, 5. nadstropje), Ljubljana
Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila 1. seje Sveta za zaščito živali, na kateri bodo med drugim obravlavali osnutek predloga Zakona o spremembah zakona o zaščiti živali.

ZAPRTO ZA JAVNOST, možnost FOTOTERMINA na začetku.