Slovenščina English

Zdravstveno zavarovanje

 • Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

  Zavarovalnice, večji obseg pravic, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

 • Obvezno zdravstveno zavarovanje

  Obseg in vrste pravice, kritje stroškov zdravljenja, zavarovane osebe, kriteriji

 • Pravice do zdravstvenih storitev

  V osnovni, zobozdravstveni, specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti, zdraviliško zdravljenje, medicinski pripomočki

 • Izbira ali zamenjava osebnega zdravnika

  Osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ginekologa

 • Izvajalci zdravstvenih storitev

  Ceniki, sistemi financiranja, seznam izvajalcev

 • Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

  Zavarovane osebe, zavezanci za plačilo prispevkov

 • Kartica zdravstvenega zavarovanja

  Uveljavljanje pravic, podatki, uporaba, izguba

 • Zdravstveno zavarovanje v tujini

  Pravice med bivanjem, potovanjem v tujini, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, zdravljenje v tujini