Slovenščina English

Zaposlitev in delo v javni upravi

 • Uslužbenski sistem v javni upravi

  Letni pogovor, ocenjevanje, natečaji, napredovanje, pogoji za zaposlitev

 • Plače v javnem sektorju

  Plačni sistem, kolektivne pogodbe in aneksi, katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, napredovanje, delovna uspešnost

 • Prosta delovna mesta v državni upravi

  Interni natečaji, javni natečaji, zaposlitve javnih uslužbencev v tujini

 • Usposabljanja in strokovni izpiti v javni upravi

  Upravna akademija, načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja po organih

 • Kadrovske štipendije Vlade RS

  Javni natečaji in podeljevanje štipendij, zaposlovanje štipendistov