Slovenščina English

Zakonska zveza in družinska razmerja

 • Poroka

  Sklenitev zakonske zveze, izpisek iz matičnega registra, sprememba priimka po poroki

 • Sprememba imena

  Sprememba priimka ob sklenitvi zakonske zveze, po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, na podlagi prošnje

 • Ugotavljanje očetovstva

  Opis postopkov za ugotavljanje in priznavanje očetovstva in materinstva

 • Preživnine

  Uskladitev in višina preživnine, nadomestilo in izterjava preživnine

 • Rejništvo

  Pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, namestitev otroka, rejnina, dolžnosti

 • Posvojitve

  Postopek posvojitve, posvojitev otrok iz tujine