Slovenščina English

Vrtec

 • Prosta mesta v vrtcih

  Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov po občinah, prosta mesta in cene posameznih programov

 • Vpis v vrtec

  Postopek vpisa otrok v vrtec, informacije o prostih mestih, čakalnih dobah in prednostnih vrstnih redih

 • Znižano plačilo vrtca

  Infromacije o upravičencih do znižanega plačila vrtca, postopku uveljavljanje pravice in okoliščinah, ki vplivajo na višino plačila

 • Programi predšolske vzgoje

  Predstavitev različnih programov (kurikulum za vrtce) in normativov glede števila otrok v oddelkih vrtcev