Slovenščina English

Višja šola

 • Višješolski programi

  Praktično usmerjen študij oziroma usposabljanje, upoštevanje potreb delodajalcev

 • Vpis v višješolsko izobraževanje

  Informacije o razpisu in načinu prijave v višješolske študijske programe

 • Organizacija študijskega dela na višjih šolah

  Študijsko leto, ocenjevanje znanja, praktično izobraževanje, pravice in dolžnosti študentov, kakovost

 • Seznam višjih strokovnih šol

  Seznam višjih strokovnih šol z osnovnimi kontaktnimi podatkih