Slovenščina English

Srednja šola

 • Poklici in srednješolsko izobraževanje

  Informacije o različnih poklicih in srednješolskih programih

 • Srednješolski izobraževalni programi

  Cilji in trajanje programa, vpisni pogoji, načini ocenjevanja znanja, pogoji za napredovanje, predmetnik

 • Seznam srednjih šol

  Seznam srednjih šol in dijaških domov

 • Vpis v srednje šole

  Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, prosta mesta, omejitev vpisa

 • Šolski koledar za srednje šole

  Šolsko leto, koledar splošne in poklicne mature, koledar pomembnejših nacionalnih projektov

 • Učbeniški sklad za srednje šole

  Katalog učbenikov, učbeniški skladi

 • Dijaški domovi

  Razpis in prijavnica za sprejem, pravilnik, vzgojni program