Slovenščina English

Socialno varstvo

 • Socialnovarstvene storitve

  Odpravljanje stisk, svetovanje, institucionalno varstvo

 • Sprejem v domove za starejše

  Postopke sprejema, premestitve in odpusta, seznam zavodov

 • Socialno varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju

  Varovani oddelki, koordinator, zastopnik pravic

 • Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev

  Prispevek k plačilu, plačilna sposobnost, zavezanec

 • Družinski pomočnik

  Oblika skrbi za invalidne osebe, zdravstvena, socialna in osebna oskrba

 • Izvajalci na področju socialnega varstva

  Krizni centri, domovi za starejše, pomoč na domu, oskrbovana stanovanja, centri za usposabljanje

 • Nadomestilo za invalidnost

  Upravičenci, višina, dodatek za tujo pomoč