Slovenščina English

Socialna varnost in enake možnosti

 • Denarni prejemki in subvencije

  Socialna pomoč, otroški dodatek, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija prehrane, pogrebnina in posmrtnina

 • Socialno varstvo

  Sprejem v domove za starejše, družinski pomočnik, oprostitev plačila, socialno varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju

 • Humanitarne organizacije

  Razvid humanitarnih organizacij, višja kakovost humanitarne družbene skrbi

 • Socialno podjetništvo

  Ustanovitev socialnega podjetja, posebnosti, evidenca, javni razpisi

 • Invalidi

  Nadomestilo za invalidnost, zaposlovanje invalidov, znakovni jezik, državne pomoči, invalidska podjetja, invalidske organizacije

 • Enake možnosti

  Enakost spolov, preprečevanje in odpravljanje diskriminacije