Slovenščina English

Smrt v družini

  • Smrt in žalovanje

    Oporoka, prijava smrti, uničenje dokumentov, pogreb

  • Matični register o smrti

    Izdaja izpiska iz matičnega registra o smrti

  • Pogrebnina in posmrtnina

    Finana pomoč svojcem umrlega, pomoči pri kritju stroškov pogreba