Slovenščina English

Rojstvo

  • Rojstvo

    Rojstni list, ugotavljanje očetovstva in materinstva, vpis rojstva v matični register

  • Pomoč ob rojstvu otroka

    Enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca

  • Starševsko varstvo

    Starševski, materinski in očetovski dopust, pravica do nadomestila, krajši delovni čas