Slovenščina English

Pravna država

 • Integriteta in preprečevanje korupcije

  Komisija za preprečevanje korupcije, funkcionarji, prijava premoženjskega stanja, transparentnost financiranja

 • Potrdilo iz kazenske evidence

  Vloga zahtevka za podatke iz centralne kazenske evidence

 • Brezplačna pravna pomoč

  Uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč socialni položaj osebe

 • Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

  Pravica do odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja

 • Sodni izvedenci, cenilci in tolmači

  Kontaktni podatki sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev