Slovenščina English

Osnovna šola

 • Osnovnošolski program

  Predmetnik osnovne šole, predmetnik v prilagojenem programu, izbirni predmeti, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, varstvo učencev, šola v naravi, osnovna šola za odrasle

 • Učni načrti v osnovnih šolah

  Inforamcije in učni načrti obveznih in izbirnih osnovnošolskih predmetov

 • Seznam osnovnih šol

  Seznam osnovnih šol, šol s prilagojenim programom in šol, prilagojenih za gibalno ovirane učence

 • Nacionalno preverjanje znanja

  Informacije za učence in starše glede nacionalnega preverjanja znanja.

 • Osnovnošolski koledar

  Šolsko leto, počitnice, koledar tekmovanj iz znanja, koledar pomembnejših nacionalnih projektov

 • Prehrana v osnovnih šolah

  Shema šolskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk, subvencionirana malica