Slovenščina English

Osebni dokumenti in podatki

 • Vozniško dovoljenje

  Pridobitev, izobraževanje in usposabljanje, pogoji, šole vožnje, vozniški izpit, odvzem

 • Osebna izkaznica

  Izdaja osebne izkaznice, veljavnost in cena, potovanje z osebno izkaznico, reklamacija

 • Potni list

  Izdaja potnega lista, veljavnost in cena, izguba potnega lista, reklamacija

 • Orožni list

  Izdaja orožne listine za posest oziroma nošenje orožja, dedovanje orožja, dovoljenje za nabavo orožja

 • Osebni in tajni podatki

  Osebni podatki iz Centralnega registra prebivalstva, vpogled v lastne podatke, EMŠO, dostop do tajnih podatkov

 • Prijava in odjava bivališča

  Stalno in začasno prebivališče, gospodinjska skupnost

 • Digitalna potrdila

  Overitelj digitalnih potrdil, varni časovni žigi, pridobitev certifikata

 • Pridobitev državljanstva

  Po rodu, z naturalizacijo, z izredno naturalizacijo