Slovenščina English

Onesnaževanje okolja in posegi v okolje

 • Hrup

  Viri hrupa in onesnaževanje okolja s hrupom

 • Industrijsko onesnaževanje

  Emisije, industrijske nesreče, nadzorovano onesnaževanje, sežig odpadkov

 • Elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje

  Mejne vrednosti, meritve in izračuni, načrti razsvetljave

 • Okoljske dajatve

  Obračun okoljskih dajatev za različne dejavnosti, prijava dejavnosti, obrazci

 • Presoja vplivov na okolje

  Okoljevarstveno soglasje, predhodni postopek, poseg v okolje, gradnja

 • Zrak

  Kakovost zraka, viri onesnaževanja, preprečevanje onesnaževanja