Slovenščina English

Kmetijstvo in prehrana

 • Kmetijstvo

  Razvoj kmetijstva in podeželja, ekološko kmetovanje, integrirana pridelava, zdravje živali in rastlin

 • Gozdarstvo

  Gospodarjenje z gozdovi, prostorski načrti, gozdno-lesna veriga

 • Lovstvo

  Lovske organizacije, upravljanje z divjadjo

 • Ribištvo

  Ribolov, predelava in trženje, programi, nadzor, skupna ribiška politika

 • Prehrana

  Kakovost pridelkov in živil, promocija lokalne hrane, varnost hrane, zaščita izdelkov in živil