Slovenščina English

Kmetijstvo

 • Ukrepi razvoja kmetijstva in podeželja

  Izboljšanje konkurenčnosti, ohranjanje okolja in podeželja, neposredna plačila, kvote

 • Kmetijski trgi

  Tržni proizvodi ter proizvodi, za katere ne velja tržna ureditev

 • Kmetijska zemljišča

  Promet z zemljišči, varstvo zemljišč, zaščitene kmetije

 • Ekološko kmetovanje

  Nadzorni sistem, označevanje, podpore

 • Integrirana pridelava

  Naravi prijazna pridelava, nadzorni sistem, označevanje, podpore

 • Rejne živali

  Rejski program, izdelki, identifikacija in registracija živali, razmnoževanje

 • Zdravje živali

  Pregledi, bolezni, načrti ukrepov

 • Zdravje rastlin

  Fitosanitarni nadzor, škodljivi organizmi, varstvo rastlin, registracija in trgovanje

 • Rastlinski semenski material

  Kakovost, dobavitelji, katalog sort, trženje semenskega materiala