Slovenščina English

Javna uprava

 • Zaposlitev in delo v javni upravi

  Uslužbenski sistem in zaposlovanje v javni upravi, kadrovske štipendije, plače javnega sektorja

 • Transparentnost in dostop do informacij

  Informacije javnega značaja, sodelovanje javnosti, transparentnost porabe javnih sredstev, preprečevanje korupcije

 • Učinkovitejše delovanje javne uprave

  Boljši predpisi, merjenje zadovoljstva strank in zaposlenih, odprava administrativnih ovir, Resolucija o normativni dejavnosti

 • Odprava administrativnih ovir

  Presoja učinkov predpisov in politik, sodelovanje z javnostjo, poenostavitev zakonodaje

 • Stvarno premoženje države

  Nepremično premoženje države, stanovanjska dejavnost, počitniška dejavnost, mejni prehodi