Slovenščina English

Invalidi

 • Nadomestilo za invalidnost

  Upravičenci, višina, dodatek za tujo pomoč

 • Zaposlovanje in delo invalidov

  Informacije o kvotah za zaposlovanje invalidov, podporni zaposlitvi

 • Programi socialne vključenosti

  Socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti

 • Invalidski sklad

  Nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, izračun kvote

 • Državne pomoči za zaposlovanje invalidov

  Poročanje o porabi državnih pomoči, ki jih prejmejo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov

 • Invalidska podjetja

  Zagotavljanje delovnih mest za invalide, gospodarske družbe posebnega pomena

 • Invalidske organizacije

  Register invalidskih organizacij

 • Slovenski znakovni jezik

  Tolmačenje, certifikat, gluhi, register in lista tolmačev