Slovenščina English

Gradnja in nepremičnine

 • Prostorsko načrtovanje

  Razvojno načrtovanje, državni in občinski prostorski načrti, postopek priprave, javne razgrnitve

 • Gradnja

  Zahtevni objekti, manj zahtevni objekti, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, projektna dokumentacija

 • Stanovanja

  Stanovanjski program, upravljanje večstanovanjskih stavb, rezervni sklad, stroški plačilnega prometa, neprofitna stanovanja

 • Zemljiška knjiga

  Vpis nepremičnin, lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica

 • Dimnikarska dejavnost

  Pregled in čiščene kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, cenik storitev