Slovenščina English

Država, varnost in potovanje

 • Osebni dokumenti in podatki

  Osebna izkaznica, potni list, prijava in odjava bivališča

 • Aktivno državljanstvo

  Volitve in referendumi, volilna pravica, politične stranke, društva, shodi

 • Javna uprava

  Zaposlovanje, delo in usposabljanje v javni upravi, transparentnost in dostop do informacij javnega značaja, premoženje

 • Varnost

  Prometna varnost, javni red in mir, kriminaliteta, osebna varnost, varnost osebnega premoženja, varnost na smučišču

 • Pravna država

  Integriteta in preprečevanje korupcije, potrdilo iz kazenske evidence, brezplačna pravna pomoč, odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

 • Lokalna samouprava

  Lokalne volitve, seznam občin, združenje občin, pristojnosti občin, financiranje občin

 • Zaščita in reševanje

  Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, civilna zaščita, gasilci

 • Potovanje

  Zdravstveno zavarovanje, dokumenti, pravice potnikov, vizumske informacije

 • Državni simboli

  Grb, zastava in himna Republike Slovenije