Slovenščina English

Družinski prejemki

 • Subvencije

  Subvencije malic in kosil, subvencioniran prevoz, mesečne vozovnice

 • Pomoč ob rojstvu otroka

  Enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca

 • Starševski dodatek

  Višina starševskega dodatka, roki in način uveljavljanje pravice starševskega dodatka

 • Otroški dodatek

  Dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, upravičenci in vloga za uveljavitev

 • Dodatek za veliko družino

  Letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki

 • Dodatek za nego otroka

  Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

 • Delno plačilo za izgubljeni dohodek

  Zaradi nege in varstva otroka