Slovenščina English

Družina in otroci

 • Izobraževanje

  Vrtec, osnovna šola, srednja šola, višja šola, univerza, izobraževanje odraslih, glasbeno izobraževanje, vpis v izobraževalne programe

 • Vrtec

  Predšolska vzgoja, prosta mesta v vrtcih, vpis v vrtec, znižano plačilo vrtca, programi predšolske vzgoje

 • Štipendije

  Zoisove, kadrovske, državne štipendije, štipendije za izobraževanje v tujini štipendije državnih organov, občinske štipendije

 • Zakonska zveza in družinska razmerja

  Poroka, izvenzakonska zveza, sprememba imena, preživnine, rejništvo

 • Rojstvo

  Matični register o rojstvu, pomoč ob rojstvu otroka, porodniški in starševski dopust

 • Družinski prejemki

  Otroški in starševski dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka

 • Pravice otrok

  Konvencija o otrokovih pravicah

 • Programi v podporo družini

  Družinski centri, terapevtski programi

 • Preprečevanje nasilja v družini

  Varstvo žrtev, pravica do spremljevalca, varne hiše in krizni centri

 • Smrt v družini

  Matični register o smrti, pogrebnina in posmrtnina