Slovenščina English

Delo in izguba zaposlitve

 • Delovna razmerja

  Začasna in občasna dela, zaposlitev za določen in nedoločen čas, minimalna plača, letni dopust, regres za letni dopust, pogodba o zaposlitvi, odpoved

 • Prispevki za socialno varnost

  Prispevki za delavce v delovnem razmerju, samozaposlene, kmete, brezposelne

 • Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

  Sankcije, nadzor, inšpekcija, kazni

 • Varnost in zdravje pri delu

  Informacije o varnosti in zdravju pri delu po temah in dejavnostih

 • Socialno partnerstvo

  Socialni sporazum, sindikati, kolektivne pogodbe, delovni spori

 • Delo dijakov in študentov

  Posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom ter opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

 • Jamstveni sklad

  Za delavce, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra

 • Izguba zaposlitve

  Prijava na zavodu, denarno nadomestilo, iskanje zaposlitve